Poštovani potrošači, ukoliko imate problem za trgovcem ili pružaocem usluga i želite da podnesete prigovor u vezi kršenja Vaših potrošačkih prava, možete to učiniti, svakim radnim danom od 09.00h-17.00h na sledeći način:

1. Telefonom, tako što ćete nas pozvati između 9 i 14 časova svakog radnog dana na sledeće brojeve

0230 / 405 000
069 / 533 9510

2. Prijem potrošača u prostorijama savetovališta, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, svakog radnog dana od 14.00-17.00h isključivo uz prethodnu najavu telefonom, da bismo nepotrebne rizike i kontakte sveli na minimum.

3.Putem elektronske pošte:   upok.org@gmail.com

4. Tako što ćete popuniti formular ispod: