Garancija na polovnu tehničku robu i automobile

Pri prodaji polovne tehničke robe i automobila trgovac je obavezan zakonom da garantuje da će roba funkcionisati ispravno dve godine. Trgovac može da skrati rok garancije za polovni automobil i tehničku robu na godinu dana ako Vas upozna sa time pisanim putem pri sklapanju ugovora.
Tehnička roba koja se prodaje na ovaj način je uglavnom obeležena sa oznakom outlet što znači da je u pitanju polovna, popravljana ili oštećena roba. Obaveze za trgovca su identične kao i pri prodaji nove robe i trgovac ne može Vam prodati robu bez garancije, već samo može skratiti obaveznu garanciju od dve godine na godinu dana, i to samo ako Vas obavesti o tome pisanim putem.

U slučaju da imate problem sa polovnom robom reklamaciju podnosite na isti način kao da se radi o novoj robi, tj. pisanim putem sa dokazom kupovine (računom ili ugovorom) i reklamacijom u dva primerka. Trgovac je dužan da odgovori na reklamaciju u roku od osam dana. U slučaju da trgovac ne odgovori možete podneti prijavu tržišnoj inspekciji.

Garancija na polovne automobile

Često se u kupoprodajnim ugovorima za polovne automobile navodi da se automobil prodaje u viđenom stanju na osnovu Zakona o obligacionim odnosima i da se naknadne reklamacije ne prihvataju. Takve tvrdnje nisu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača jer Vam trgovac ne može uskratiti zakonsko pravo na garanciju za polovnu robu koju imate na osnovu Zakona o zaštiti potrošača.

Zamka prilikom kupovine polovnih automobila

U praksi je teško ostvariti pravo na garanciju kod polovnih automobila zbog teškog dokaziavanja u kakvom je tačnom stanju bio automobil pri prodaji. Zato je naš predlog da se uvek pre kupovine polovnog automobila odveze u ovlašćeni servis gde će biti izvršen detaljan pregled vozila. Ovakav pregled predstavlja trošak, ali može biti ključan dokaz u slučaju pozivanja na obaveze iz garancije koje ima prodavac u slučaju eventualnog kvara automobila. Takođe, izveštaj ovlašćenog servisa je dobra polazna tačka u slučaju eventualnog sudskog spora.

Napomena: garancija na polovnu tehniku i automobile postoji samo kada se radi o kupovini fizičkog lica od pravnog. Na primer, ako kupite automobil od prodavca koji je fizičko lice ne možete se pozivati na Zakon o zaštiti potrošača i garanciju na polovnu tehničku robu (automobile) koju imate na osnovu pomenutog Zakona, već to možete učiniti samo kada kupujete od auto placeva i auto kuća, to jest preduzetničkih radnji i društva sa ograničenom odgovornošću.

U sledećem prilogu možete pogledati sa kakvim problemima se susreće potrošač koji pokušava da ostvari garanciju na polovno vozilo.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *